Certificados de profesionalidad

Certificados de Profesionalidad

ADGD0308 – Actividades de xestión administrativa – Ficha

ADGG0308 – Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas – Ficha

ADGG0408 – Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais – Ficha

SSCB0109 – Dinamización comunitaria – Ficha

SSCB0209 – Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil- Ficha

SSCB0211 – Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil – Ficha

SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego – Ficha

SSCS0208 – Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucions sociais  – Ficha